2020-02-22 01:00:26, Boldog névnapot Gerzson !
Kereés az oldalon

Thór utazása a törpökhöz

Pásztor Dániel - 2019-10-26 10:00:00
Beszéljünk másról viking középkori epika Edda verses

 

 

2019_1005120812_boat-1296602_1280.png

 

Thorin-ének

(Thorinsmál)

 

                                                        1.Réges-rég történt,                                                       

 Midgard[1] vidékein,

 Utazott Hlórridi[2],

Kecske-húzta szekerén,

Vele két szolgája,

Thiálfi és Röszkva[3],

Nyárnak Derekán,

Ódin napján[4].

 

2. Elfáradtak mind,

                                                           Máni[5] jöttére,                                                          

Éjszakára érkezett,

Sápadt fénnyel.

Erdő sűrűjében,

Szállást kerestek,

Leltek barlangot,

Mélyet, tágasat.

 

3. Bementek mind,

Elől ment Thór,

Mögötte Thiálfi,

Utána Röszkva,

Tüzet is gyújtottak,

Vígan ettek,

Méhsert[6] ittak,

Telt kupából.

 

4. Hirtelen hallottak,

Barlang mélyéből,

Haragvó hangot.

Éji homályból,

Nem látták őt,

Tomboló hangút,

Tölgypajzsos[7] törpöt,

Dúrinfik[8] vezérét.

 

Tölgypajzsos szólott:

 

5. „Kik vagytok bitangok,

Törphonra törők?

Hordjátok irháitok,

Kapunkon kívülre!

Legyetek bár Ázok[9],

Legyetek bár Vánok[10],

Kardélre hányok,

Minden idegent!”

 

Thór szólott:

 

6. „Fékezd nyelved,

Goromba szájhős,

Ha életed kedves,

Különben nyomban,

Porrá őröllek,

Étke leszel még ma,

Vadon Vadjainak,

Ódin hollóinak[11]!

 

7.Haragvó hangú,

Ostoba félkegyelmű,

Ázokat gyalázod,

Ázzal beszélve,

Hlórridival magával,

Vakmerőn átkozódsz,

Elhallgass, különben,

Hélben[12] virrad reggeled!”

 

Tölgypajzsos szólott:

 

8. „Ázoktól nem ijedek,

Vánoktól nem ijedek,

Lehetsz bár Ódin fia[13],

Mennydörgő Thór,

Mjöllnir nélkül,

Mit sem érsz, mit

Törpök kovácsoltak,

Hegyek ércéből[14]!”

 

Thór szólott:

 

9. „Oktalan, esztelen,

Balga szavú törp,

Mjöllnir[15] nélkül,

Öltem óriást,

Nőstény vadakat,

Niflheim rémeit,

Rettentő szörnyeket,

Törpöket védvén!

 

10. Hideg elől,

Húzódtunk ide,

Hosszú utunk,

Fáradt lábunk,

Pihentetni, melegedni.

Gyenge elméd,

Mentséged ezegyszer,

Mondd a neved!

 

11. Gyenge elme,

Mondhat kevélyen,

Ázokra rútat,

Kicsiny törp szájából.

Miért haragszol?

Miért gyalázod

Teremtő Ázokat,

Világod védőit?”

 

Tölgypajzsos szólott:

 

12.”Üzentem Ódinnak,

Üzentem Heimdallnak[16],

Segítsenek bajunkban!

Szörnyeteg pusztít,

Bányáink mélyében,

Tengeröböl felől,

Tört ránk a vész,

Otthonunkból Űzött.

 

13. Bányánkba betört,

Tengerek habjával,

Törpöket pusztítva,

Ércünket elöntve,

Nincsen már otthonunk,

Nincsen már ércünk,

Fegyvert sem, készítünk

Ázoknak ékére.

 

14.Segítség nem jött,

Ódin lándzsája[17],

Tyrnek kardja,

Vingthórr pörölye[18],

Mindjük hiányzott,

Amikor berontott

A gyilkos fenevad

Ölni, s öldökölni.

 

15. Hírnököt küldtünk.

Ázokhoz Asgardba,

Valhalla várába[19]

Pajzstetős csarnokba.

Választ nem kaptunk,

Hírnök sem érkezett,

S nem láttuk azóta,

Harcos Trymirt[20].

 

16. bányáink mélyéről,

Menekültünk fel ide,

Biztonságos barlangba,

Szörnyetegtől megvéd,

Hét ölnyi sziklafal.

Dúrin véréből,

Sok indult Hélbe,

Nem jöttetek Ázok!”

 

Thór szólott:

 

17.”Megértem dühödet,

Kevély Tölgypajzsos,

Nem tudtunk e vészről,

Valhalla várában,

Bifrösztön nem kelt át,

Sem törp, sem más.

Sejtem már, miért nem

Tudtunk e bajról.

 

18. Siessünk nyomban,

Hegynek mélyébe,

Hadd látom a szörnyet,

Kóstolom vérét!

Vezess Tölgypajzsos,

Homályos sötétbe,

Rémség csarnokába,

Dühömet tölteni!”

 

19. Mentek mindnyájan,

Mélységes mélységbe,

Sziklák közt érkeztek,

Hétölnyi vastag,

Kemény kőfalhoz,

Mögötte hallatszott,

Iszonyú ordítás,

Egész hegy remegett.

 

20.Sziklához lépett,

Mennydörgő Thór,

Jobbjával emelte,

Hatalmas pörölyét,

Akkorát rávágott,

Hétölnyi sziklába,

Beszakadt nyomba,

Robbanó robajjal.

 

21. Bement a csarnokba,

Nyomában Tölgypajzsos,

Meglátták hirtelen,

Fertelmes rémséget,

Elárasztott csarnokban,

Vízből emelkedve,

Midgard kígyót,

Lokinak fattyját[21].

 

22. Rárontott Vingthórr

Rettentőn üvöltve,

Lesújtott Mjöllnirrel,

Borzalmast csapva.

Rút kígyó szájával,

Elkapta Mjöllnirt,

Hlórridi karjából,

Harapva kirántva.

 

23. Indult Tölgypajzsos,

Kardját kirántva,

Harcosan kiáltva,

Ugrott a kígyóra.

Tátotta száját,

Midgard kígyó,

Elnyelni akarta,

Támadó Tölgypajzsost.

 

24. Tölgypajzsos beugrott,

Midgard kígyónak,

Hatalmas szájába,

Állát átszúrta,

Törpérc kardjával,

Mjöllnirt kirántotta,

Gonosz kígyónak,

Fogainak fogságából.

 

25. Hajította Thórnak,

Törpérc pörölyét,

Az nyomban elkapta,

Lesújtott megint,

Midgardnak fejére,

Elterült azonnal,

Átszúrt állával.

Vízben merülve.

 

27.Ezután felkapott,

Haragvó Vingthórr,

Hatalmas sziklát, s

Tuszkolva lenyomta,

Víznek mélyére,

Midgard kígyót,

Rekesztve tengerbe,

Csarnok mélyéből.

 

28. Szörnyeteg járatát,

Nagy kővel elzárta,

Övébe tűzte,

Morzsoló Mjöllnirt.

Elapadt tengervíz,

Ércbánya csarnokban,

Bláinnak sarjai,

Örvendtek Thórnak.

 

Thór szólott:

 

29.”Örömünk korai,

Nem került elő,

Trymir gyilkosa,

Cselszövő Loki[22],

Ő küldte bajt hozni,

Midgard kígyót,

Közelben ólálkodik,

Csalfaságot szőve.”

 

30. Keresték Lokit,

Törpök bányáiban,

Dúrin csarnokaiban,

Felfigyelt Thór,

Apadó vízre,

Sziklaajtó mellett,

Piciny pocsolyában,

Lazac vergődött.

 

31. Ő volt Loki,

A megbúvó lazac,

Feldühödött Thór,

Rávágott Mjöllnirrel,

Megragadta kezével,

Mélységbe hajította,

Feneketlen hasadékba,

Utoljára látták.

 

Tölgypajzsos szólott:

 

32. „Loki volt hát,

Ki küldte a kígyót,

S, megölte Trymirt,

Harcos hírnökünk.

Bocsáss meg Thór,

Igaztalan vádakért,

dicsőséggel jer most,

Lakoma asztalhoz!

 

Thór szólott:

 

33.Megbocsátok híven,

Dicső Tölgypajzsos,

Hősiesen harcoltál,

Győztünk ma kígyót,

Harcban elfáradtunk.

Jöjjön hát lakoma,

Bőségesen méhserrel,

Ünneplünk győzelmet,

Ökrökkel jóllakva!”

 

34. Asztalhoz ültek,

Thór és a törpök,

Thiálfi és Röszkva,

Ittak méhsert,

Ökörrel jóllaktak,

Énekbe foglalták,

Hogy harcolt vállvetve,

Tölgypajzsos Thórral.

 

 

 

 

 2019_1005121724_celtic-149399_1280.png

 

 

 

 [1] Midgard: Az emberek hona az óészaki mitológiában. Az isteneké Asgard.

[2] Hlórridi: Thór.

[3] Thiálfi és Röszkva: Thór két utitársa, szolgája. A sánta bakkecske története szerint: Thór amikor megszállt egy parasztgazdánál, akinek fiaThiálfi, és a lánya Röszkva, vacsorára levágta a szekerét húzó kecskét, ami másnap újraéledt a csontjaiból, ezért szigorúan tiltva volt, a csontokat evés közben felsérteni. Ám Thiálfi torkos volt, és felhasította az egyik csontot, hogy megegye a csontvelőjüket. Büntetésből Thórral kellett tartaniuk kalandjaiban Thiálfinak és Röszkvának.

[4] Ódin napja: szerda. Ódin az Áz istenek királya.

[5] Máni: A hold.

[6] Méhser: mézből főzött, erjesztett édes ital, az istenek itala.

[7] Tölgypajzsos: Az első törpök egyike- Verses EDDA/Völuspa 13/8.

[8] Dúrin: A törpök egyik első vezére.

[9] Az istenek uralkodó családja.

[10] Az istenek egy másik családja, háborúság után szövetségre lépve az Ázokkal.

[11] Ódin hollói: kísérői, Hugin és Mugin, Gondolat és Emlékezet.

[12] Hél: Loki egyik gyermeke, az alvilág úrnője, róla van elnevezve az alvilág Hélnek, vö. angol: Hell.

[13] Thór Ódin legerősebb fia.

[14] …Hegyek ércéből: A törpök az istenek kovácsai, fegyvereket és ékszereket készítenek az isteneknek, az ércbányászat miatt a hegyek mélyén élnek.

[15] Mjöllnir: Thór kalapácsa, a Morzsoló.

[16] Az emberek Teremtője, a Bifröszt szivárványhíd őre.

[17] Ódin lándzsája: Gungnir.

[18] Vingthórr (Thór) kalapácsa: Mjöllnir.

[19] Valhalla: Asgard földjén álló vár, az Ázok otthona, haláluk után ide érkeznek a halott harcosok.

[20] Trymir: törp hírvivő, harcos.

[21] Midgard kígyó: Loki második gyermeke, körbeöleli a földet a tenger mélyén.

[22] Loki: gonosz Áz isten, a cselek és csalfaságok istene, becstelen és aljas.

loading...


Szólj hozzá Te is!